Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

Міністерство Освіти України

Національний Технічний Університет України

"КПІ"

навчальна дисципліна:

міжнародне приватне право

ЗАГАЛЬНИ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

У ВІДНОСИНАХ З ІНОЗЕМЦЯМИ

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

(реферат)

Студент 4-го курсу

факультета права

Київ, 1999 р.

Зміст

Вступ

1. Право власності у відносинах з міжнародними організаціями та юридичнимим осібами іноземних держав

2. Правовий режим майна, що є об'єктом права власності інших держав, юридичних осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій

3. Користування землею іноземними суб'єктами в Україні

4. Користування надрами України за участю іноземних юридичних осіб і громадян

5. Вклади іноземців в установах Ощадбанку України

Висновки

Література

У кожній державі центральним правовим інтитутом є інститу власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативних актів в Україні щодо питань власноті важливе місце займають Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р.¹ та Цивільний кодекс України (розділ ІІ).

За законодавством України право власності — це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування й розпорядженням майном (ст. 2 Закону "Про власність", ст. 86 Цивільного кодексу). Здійснювати відносини щодо володіння, користування та розпорядження власністю, незалежно від її форм (приватної, колективної, державної), можуть не тільки народ України, громадяни, юридични особи України та держава Україна, а й інші держави, їхні юридични особи, СП, без громадянства. Майно може належати на праві спільної (часткової або сумісної) власності цих суб'єктів права. Законодавством України допускається об'єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб та/чи держави і створення на цих засадах змішаних форм власності, в т.ч. власності спільних підприємств за участю громадян та юридичн6их осіб інших держав (ст. 3 Закону України "Про власність"). Тому такі спільни підприємства можуть мати на теріторії України у власності майно, необхідне для здійснення діяльності, визначеної установчими документами, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.


¹ Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №20. — Ст.249.

Актуально: