Стратегическое управление (укр)

ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВОМ

Визначення місії Визначення цілей Аналіз зовнішнього середовища

Аналіз внутрішнього середовища

Оцінка стратегічних альтернатив Вибір стратегії Реалізація стратегії

Оцінка і контроль виконання стратегії


КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Стратегії розвитку підприємства


Корпоративні


Глобальні

Функціональні

Стратегія мінімізації витрат

Стратегія зв'язаної диверсифікації


Наступальні і оборонні стратегіїСтратегія фокусуванняСтратегія незв'язаної диверсифікації

Стратегія вертикальної інтеграції


Стратегія диференціації
Стратегія інновацій

Стратегія для галузевих лідерів


Стратегія відпливу капіталу і ліквідаціїСтратегія оперативного реагуванняСтратегія зміни курсу, реструктуризації, виживання

Стратегія для рядових галузевих організацій
Стратегія міжнародної диверсифікації

Стратегія для слабких організацій і організацій в стані кризи
Стратегія конкуренції на різних етапах життєвого циклу галузіОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КП ФАБРИКИ “ЛУЧАНКА”Показники

РокиВідхилення
199920002001від 1999 рокувід 2000 року

тис.

грн.

%тис. грн.%
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн.548,6838,0828,7289,452,8-9,3-1,1
2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн.627,7952,0997,3324,351,745,34,8
3. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.581,0669,0780,188,015,1111,116,6
4. Фонд заробітної плати, тис. грн.255,5406,6433,3151,159,126,76,6
5. Середньооблікова чисельність працівників, чол.21422121373,3-8-3,6
6. Вартість основних фондів, тис. грн.1105,01105,01196,10091,18,2
7. Дебіторська заборгованість, тис. грн.99,6211,692,9112,0112,4-118,7-56,1
8. Кредиторська заборгованість, тис. грн.25,066,144,041,1164,4-22,1-33,4
9. Балансовий прибуток, тис. грн.27,372,76,345,4166,3-66,4-91,3

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО

ТА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Фактор

Стан фактору

Тенденції розвитку

Характер впливу

Рівень оподаткування:

ПДВ

податок на прибуток


20%

30%


17%

20%


зниження ціни продукції (+),

зростання прибутку (+)

Рівень інфляції2,5% в місяць

можливе зменшення

до 1,5%

знецінення грошових

ресурсів (-),

знецінення кредитних зобов'язань (+)

Валютний курс гривні

5,35 грн./ USD


зниження валютного курсу гривнізбільшення прибутку (+)
Рівень доходів населення360 грн./міс.поступове зростаннязростання попиту (+), прискорення збуту (+), збільшення обсягів виробництва (+)
Рівень процентної ставки по кредитах1,5% місячнихстабілізаціяможливість залучення позичкових коштів (+)
Рівень безробіття7%зростаннязниження попиту (-)
Рівень освіти

керівники – вища

робітники – середня

підвищення рівня освіти

підвищення продуктивності

праці (+)

Галузь
життєвий циклстадія ростунезмінніріст можливостей підприємства
значення продукції для суспільстваактуальнепостійне зростаннязбільшення обсягів виробництва
характер конкуренціїпомірназбільшення конкурентівпідвищення якості продукції

Споживачі
характер попитунестабільнийпоступова стабілізаціязбільшення числа замовлень
характер споживачівфранцузькі фірмирозширення кола споживачівзбільшення кількості замовлень

Конкуренти
частка ринку70% виготовлення аналогічної продукції на експорт по областізменшення часткизростання частки ринку підприємства
ціна послуганалогічназростання цінизменшення їх частки на ринку
якість послугвідрізняється незначнозростаєзміцнення позицій конкурентів у їх ніші ринку

ЗВЕДЕНА ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВОХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Показники ефективностіПроект по випуску блуз жіночихПроект по випуску піджаків жіночих
при найбільш ймовірних умовахпри несприятливих умовахпри найбільш ймовірних умовахпри несприятливих умовах
Чистий приведений доход, дол.1146513774717165045077
Внутрішня ставка доходу, %27726879
Рентабельність проекту1,661,221,821,22
Період окупності, років3,023,762,823,64


Визначається чистий приведений доход: ,

де П — прибуток;

АВ — амортизаційні відрахування;

ФВ — фінансові витрати (відсоток за користування кредитом);

ІВ — інвестиційні витрати;

q — ставка дисконту або необхідна ставка доходу;

i — порядковий номер року розрахункового доходу;

m — розрахунковий період роки;

— кількість років, що відокремлює витрати (результати) конкретного року від розрахункового.


Період окупності визначається підсумовуванням послідовних членів ряду доходів Ді, дисконтованих за ставкою q, поки не буде отримано суму, що дорівнює обсягу інвестицій.

Підсумовуємо послідовні члени ряду доходів Ді, дисконтовані за ставкою q (суму позначимо через Сj), поки не буде знайдено суму, що дорівнює обсягу інвестицій:

,.


Визначимо рентабельність, або індекс доходності проекту:

,

де Д — дохід.Актуально: